S + S SPORTIEF


inschrijfformulier

                   
   S+S. Sportief

 Inschrijfformulier  zaterdag 16 + zondag 17 februari 2019 

 Voorwaarden
 De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten of schade ontstaan door of als gevolg van het deelnemen 
     aan deze wandel of fietstocht.
 
Dit geldt ook voor vermissingen en beschadigingen van persoonlijke eigendommen.
 De route omschrijving blijft eigendom van de organisatie en dient voor 17.00 uur weer te worden ingeleverd.
 Deelname aan deze wandel of fietstocht is volledig op eigen risico.
 Eenmaal buiten gaan de verkeersregels boven de route omschrijving. 

Afstanden (Door halen wat niet van toepassing is)
Wandelen:    5 km - 10 km - 15 km - 20 km - 25 km - 40 km
Fietsen:    25 km  -  40 km

1

 2

3

 4

Inschrijf nummer                                                                                                 

(in te vullen door de organisatie)
   


 
Naam: 1    ............................................................  
 Adres:     .............................................................
 Postc.      .........................
 Woonpl.............................................................
 

Wilt u een Nieuwsbrief ontvangen ?
 E-mail:    ..............................................


 
Naam: 2   ...............................................................  
 Adres:     ..............................................................
 Postc.      .........................
 Woonpl..............................................................
 Wilt u een Nieuwsbrief ontvangen ?
 E-mail:    ....................................................

  Handtekening akkoord voorwaarden

                         ………………………………………..........

 

 Handtekening akkoord voorwaarden 

                       ………………………………………...................

  

 
Naam: 3 ................................................................ 
 Adres:     .............................................................
 Postc.      .........................
 Woonpl.............................................................

Wilt u een Nieuwsbrief ontvangen ?
 E-mail:    ................................................

 

 
Naam: 4 .................................................................  
 Adres:     ..............................................................
 Postc.      .........................
 Woonpl..............................................................
 
Wilt u een Nieuwsbrief ontvangen ?
 E-mail:    ....................................................

  Handtekening  akkoord voorwaarden

                       ........................................................................

 

 Handtekening akkoord voorwaarden 

                       …………………..................................................

 

Formuliertje compleet met voorwaarden  kopiëren, invullen, ondertekenen en meenemen naar de start.